Chính sách bảo mật – DHA Beauty Clinic

Chính sách bảo mật

1/ Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Trong một số trường hợp, công ty chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng tại dhabeauty.vn , khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin:

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và DHA Beauty Clinic

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với DHA Beauty Clinic

3/ Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu dữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tại máy chủ của DHA Beauty Clinic

4/ Những người và tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

DHA Beauty Clinic sẽ chỉ sử dụng thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty cũng như đến bên thứ ba là công ty vận chuyển hàng hóa, ngoài ra thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không bị khai thác bởi bất cứ bên nào khác.

5/ Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Đơn vị thu thập thông tin là DHA Beauty Clinic (219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Khách hàng có thể liên lạc tới số điện thoại 0878.826.826 hoặc địa chỉ Email: info@dhabeauty.vn để có thể trực tiếp hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

6/ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Muse Medical để có thể yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân của mình trên website thương mại điện tử bán hàng của công ty, Những thay đổi này sẽ được nhân viên của công ty ghi nhận và thay đổi cập nhật vào thông tin cá nhân của khách hàng.

​7/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.