Hoạt động cộng đồng

ĐẠI DIỆN HÃNG COOLTECH DEFINE – CÔNG NGHỆ GIÃM MỠ QUANG ĐÔNG SỐ 1 THẾ GIỚI CÓ BUỔI GẶP MẶT TRAO ĐỔI CÙNG DHA BEAUTY CLINIC